Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony. W każdej chwili możesz usunąć i zablokować dalsze umieszczanie plików cookie zmieniając ustawienia przeglądarki.
Pokaż menu strony

REGULAMIN SERWISU

 

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu. Proszę dokładnie przeczytać Warunki i Zasady dokładnie zawarte w tym dokumencie z powodu, iż każde użycie naszego serwisu stanowi akceptację Warunków i Zasad wypisanych poniżej.

W całym w serwisie zwroty  my,  nas,  nasz,  MeatNet odnoszą się do MeatNet Sp. z o.o.

Polityka poufności

Wszelkie dane osobowe lub materiały przesłane do serwisu MeatNet są przedmiotem Polityki Poufności i Ochrony Danych Osobowych zawartych w Polityce Prywatności znajdującej się poniżej.

Dokładność, pełność i aktualność informacji

Mimo iż używamy wszelkich rozsądnych sposobów aby zapewnić dokładność i pełność informacji znajdujących się na tych stronach, nie ponosimy odpowiedzialności gdy informacje udostępniane są niedokładne lub niepełne. Na materiałach zamieszczonych na tej stronie możesz polegać wyłącznie na twoje własne ryzyko. Zgadzasz się, że twoim obowiązkiem jest monitorowanie wszelkich zmian materiałów i informacji zawartych na stronach WWW.

Prawa Własności Intelektualnej

Wszelkie prawa autorskie i inne prawa do wartości intelektualnej we wszystkich tekstach, obrazach i innych materiałach na tych stronach są własnością lub są umieszczone za zgodą właściciela.

Masz prawo przeglądać ten serwis, powielać go poprzez drukowanie, pobierać na twardy dysk lub w celach udostępnienia osobom trzecim. Możesz to robić wyłącznie pod klauzulą nie naruszania wszelkich praw autorskich lub praw majątkowych oraz, że na takich kopiach znajdzie się powyższy znak handlowy. Zabrania się powielania jakiejkolwiek części tego serwisu w celu zarobkowym lub uzyskiwania korzyści ekonomicznych, zabrania się także modyfikowania lub umieszczenia jej w innych pracach, publikacjach lub serwisach.

Znaki Handlowe, logotypy, czcionki i znaki usługowe (zbiorczo "Znaki Handlowe ) wyświetlone na tym serwisie należą do MeatNet. Nic zawarte w tym serwisie nie będzie interpretowane jako udzielanie licencji lub prawa do używania Znaku Handlowego wyświetlanego na stronach. Twoje użycie/nadużycie Znaków Handlowych wyświetlanych w tym serwisie lub jakiejkolwiek zawartości tego serwisu, za wyjątkiem dostarczonych w tych Zasadach i Warunkach, jest surowo zabronione. Ostrzegamy też, że firma MeatNet będzie surowo ochraniać swoje prawa do własności intelektualnej w maksymalnym zakresie dopuszczalnym przez prawo.

Łącza do innych serwisów

Łącza na stronie MeatNet mogą przenieść cię poza strone firmy MeatNet oraz do systemów za których zawartość, dokładność i funkcje MeatNet nie ponosi odpowiedzialności. Łącza te podane są w dobrej wierze i MeatNet nie może być pociągnięte do jakiejkolwiek odpowiedzialności za zmiany które nastąpiły w serwisach do których umieściliśmy łączę. Umieszczenie łącza do stron zewnętrznych nie oznacza ich popierania przez MeatNet. Gorąco zachęcamy do zapoznania się i dokładnego przeczytania dokumentów dotyczących prawa i poufności każdego serwisu, który odwiedzasz.

Gwarancje i Wyłączenie Odpowiedzialności

Tego serwisu WWW używasz na własne ryzyko.

Polityka prywatności

Czytając, przeglądając czy używając niniejszy serwis internetowy (MeatNet, Serwis) akceptujesz zasady zawarte w Polityce Prywatności znajdującej się na tej stronie.

MeatNet zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdą osobę w jakikolwiek sposób wykorzystującą Serwis obowiązuje aktualna Polityka Prywatności.

Jakiekolwiek wprowadzane zmiany nie wpływają na podstawową zasadę: MeatNet nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy tele-adresowych Klientów (Użytkowników) Serwisu.

Jeśli nie zgadzasz się z Polityką Prywatności, prosimy nie odwiedzać Serwisu.

Dane osobowe

W czasie korzystania z Serwisu możesz zostać poproszony/a o podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie formularza kontaktowego. Dane, o które będziesz proszony/a, to zwykle imię i nazwisko oraz adres e-mail.

Wymagamy tylko tych danych, które są niezbędne do działania Serwisu (do kontaktu z Klientem). Niepodanie wymaganych danych zablokuje czynność, której one dotyczyły (wysłanie wiadomości ze strony MeatNet).

Polityka dot. cookies

Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera Internauty, identyfikujące go w sposób potrzebny do uproszczenia lub umorzenia danej operacji.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera, ani dla jego użytkownika oraz jego danych.

Warunkiem działania Cookiem jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwalnie ich z dysku.

Partnerzy i inne podmioty

Polityka Prywatności nie dotyczy serwisów i firm, których dane kontaktowe podane są w Serwisie lub w e-mailach.

W przypadku pytań jesteśmy do dyspozycji: biuro@meatnet.pl

Prawa autorskie

Copyright © 2015 MeatNet


Zawartość stron w tej domenie oraz nazwa domeny podlegają ochronie prawnej. Dokumenty, artykuły, grafiki, skrypty i inne pliki tworzące Serwis na tej domenie stanowią intelektualną własność MeatNet lub zostały wykorzystane za zgodą osób uprawnionych.
Kopiowanie i rozpowszechnianie za pomocą jakiejkolwiek metody poligraficznej czy elektronicznej jest zabronione, chyba, że zostało inaczej uzgodnione z MeatNet.
Pojedyncze dokumenty publikowane przez MeatNet w Word Wide Web mogą zawierać inne notki o prawach autorskich związane z tymi dokumentami.

Wyłączenie odpowiedzialności

Chociaż dołożono wszelkich starań, by informacje na tej stronie były jak najbardziej prawidłowe MeatNet nie ponosi odpowiedzialności za jej treść.